මම කොළඹ වැඩ කරන තනිකඩ පුද්ගලයෙක්. I AM 34 OLD DECENT SINGLE PERSON. LOOKING FOR LADY OR COUPLE FOR BI SEXUAL FUN , I CAN BE A BOTTOM OR TOP WHILE ENJOY WITH COUPLE. I STAY AT COLOMBO NAWALA AND DO VISIT YOUR PLACE OR HOTEL ONLY,,7 INCH TOOL IS TO HAVE FUN AND I HAVE EXPERIENCED IN MASSAGE FOR LADIES GENTS. PRIVACY IS VERY INPORTENT .PLESE NOTE THAT I AN VERY DECENT PERSON WITH GOOD FAMILY BACKGROUND.

වයස අවුරුදු 34 වන අතර ජෝඩු සමඟ ද්වි ලිංගික විනෝදයේ ඉහළ පළපුරුද්දක් ඇත. ඔබගේ අභිමතය පරිදි ජෝඩු දෙපක්ෂයටම සැසියේදී මට වහලෙකු ලෙස ක්‍රියා කළ හැකිය, මම සතුටුදායක අවසානයකින් ඔබේ තෘප්තිය පුරවන්නෙමි. මම සමලිංගිකයෙකු නොවන බව සටහන් කිරීමට කැමැත්තෙමි, නමුත් ද්වි ලිංගික විනෝදය 3 some කාලය තුළ මගේ රුචිකත්වයයි.

Incalls per hour from
1,000 SLRs (US$ 3)
Outcalls per hour from
2,000 SLRs (US$ 6)
Languages
English
Orientation
Bisexual
Height
170 cm / 5′7″
Ethnicity
Asian
Age
34
Shaved
Partially
Smokes?
No
Hair color
Black
Nationality
Sri Lankan
Gender
Male
City
Colombo
Sri Lanka

There are no reviews yet.Add a review

There are no questions yet.Ask a question

Report this profile