ඔබ BDSM වලට kamathi කැමති කාන්තාවක්ද....?Punish වීමට තදබල ආශාවකින් සිටිනවාද...? එසේනම් ඔබට ගැලපෙන Partner මමයි. වයස අවුරුදු 30 ක් වන මම කඩවසම්, බුද්ධිමත්, ජවසම්පන්න තරුණයෙක් වෙමි. මුදල් ගෙවීම ගැන නොසිතන්න. Treatment එකෙන් පසුව ඔබ ලැබු වින්ඳනය ගැන සතුටු වෙනවා නම් ගෙවීම් සිදු කරන්න. මුදල් ඇතත් නැතත් ඔබට හැකි උපරිම වින්ඳනයක් ලබාදීම මාගෙ සතුටයි. Home visits and Hotel visits considerble.
Boy Friend Experience
Massage
Bathtub and Bathing sessions
Full service
Role Play
Threesome
Full night Stay
Weekend datings
සහ ඔබගේ කැමැත්තට අනූව තවත් බොහෝ දේ සමග උපරිම වින්දනයක්. 100% ක් ඔබගේ සහ මාගේ රහස්‍යභාවය සුරැකීම සඳහා වගබලා ගනු ලැබේ. ඉතාමත් පිරිසිදු, රාගික හා ආදරනීය සේවාවක්. අදම ඔබගේ වේලාව වෙන් කරවා ගන්න. මා ගැන උනන්දුවක් ඇති අවුරුදු 18 ට වැඩි කාන්තාවන් පමනක් ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

Hello Girls & Ladies,

Welcome you all to my profile. I’m Vidu 30 years old energetic guy providing services to Girls and Ladies.

Professionally I’m an Engineer and looking for genuine Girls and Ladies.

Prioritize feelings over money.

I greatly appreciate your enjoyment as it is a work done to arouse my feelings.

Long term Relationships considerable.

I own clean and well maintained body. Vaccinated. And I believe in providing services to my customers in my best capacity to those who are looking for very different and unforgettable experience.

So I can guarantee extreme pleasure and satisfaction to all of you, who are looking to relax your mind and relief your stress spending time with me talking and sharing life experiences. Definitely you will feel 100% friendly, lovely & lusty experience with unimaginable pool of pleasure. ♥️♥️♥️

Specially…,

• Females only

• Feel free to message via WhatsApp or calling me any time you want.

• If I couldn’t able to answer your calls, please leave a message. ASAP I’ll contact you.

• Home visits & Hotel visits acceptable.

• I’m fluent in both English & Sinhala languages.

• All the pictures are real and mine. And have verified to the site and only audio verifications acceptable.

• Please message or call me only if you are genuinely interested on me as time is precious for both you and me.

• For BDSM & Femdom sessions, even if I have my tools, you can use your own tools as your pleasure.

• You can request my dress code with your own pleasure when the confirmation.

• Your privacy as well as mine will be the top priority of all & 100% guaranteed.

• Special feelings for virgin girls with licking and pussy massage without harming virginity.

Bit of my Services…!

• Full Body massage with feelings
• Kissing, Licking, Fingering & Etc..
• Boy Friend Experience
• Different styles of positions
• BDSM & Femdom sessions
• Group sessions up to foursome with 3 Girls
• French kisses
• Vaginal Sex
• Anal Sex
• Role play as your wish
• Datings in weekends
• Whole night stay
• Couple bathing & Bathtub sessions
අනුරාධපුර කොළඹ හෝ ඔනෑම තැනකට පැමිනියහැක

Thank you ♥️♥️♥️

Orientation
Heterosexual
Shaved
Partially
Smokes?
No
Gender
Male
City
Colombo
Sri Lanka

There are no reviews yet.Add a review

There are no questions yet.Ask a question

Report this profile